Ochrona danych osobowych

Od dnia 25 maja 2018 roku obowiązują nowe standardy ochrony danych osobowych, które wprowadza unijne Ogólne rozporządzenie o ochronie danych, nazywane w skrócie RODO. Ponieważ w naszej bazie znajdują się Państwa dane, informacje o tym, w jakim celu i w jaki sposób je przetwarzamy oraz jakie macie Państwo w związku z tym prawa.

Kto jest administratorem Państwa danych?
Administratorem danych jest feeder24 z siedzibą w Mielcu, świadczący dla Państwa dostawy produktów wędkarskich.

W jakim celu przetwarzamy Państwa dane?
Dane przetwarzane będą w celu świadczenia na Państwa rzecz Dostaw, dopasowania oferty do Państwa potrzeb, zapewnienia bezpieczeństwa Dostaw, jak również w celu wykonywania pomiarów statystycznych oraz w niektórych sytuacjach w celu marketingu produktów.

Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Państwa dane?
Podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność realizacji dostaw na Państwa rzecz.

Kto jest odbiorcą Państwa danych?
Odbiorcami Państwa danych czyli podmiotami, którym będziemy mogli przekazać Państwa dane zgodnie z obowiązującym prawem, będą podmioty przetwarzające dane na nasze zlecenie np. podwykonawcy naszych usług elektronicznych, firmy transportowe oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądy lub organy ścigania – oczywiście
wyłącznie w przypadku, gdy wystąpią z żądaniem przekazania im danych w oparciu o stosowną podstawę prawną.

Jakie przysługują Państwu prawa w związku z danymi, które przetwarzamy?
Macie Państwo prawo m.in. do żądania od administratora dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, jak również prawo do zgłoszenia sprzeciwu w przewidzianych w prawie sytuacjach.